สวัสดี
วันจันทร์

คำคมใช้ชีวิต

ทุกอย่างแค่เพียงชั่วคราวนะ ไม่มีอะไรที่มาแล้วไม่ไป

Monday

สวัสดี
วันจันทร์

สู้ COVID-19 ไปด้วยกัน

ห่างกันสักพัก แต่ยังรักกันเหมือนเดิม

Monday

สวัสดี
วันจันทร์

ห่วงใยผู้สูงอายุ

หมั่นโทรหาวิดีโอคอล ให้เห็นหน้ากัน ในช่วง COVID-19

Monday

สวัสดี
วันจันทร์

ห่างไกล COVID-19

สวัสดีวันจันทร์ ห่ า ง กั น สั ก พั ก อย่างน้อย 2 เมตร

Monday

สวัสดี
วันจันทร์

ธรรมะกับการดำเนินชีวิต

"การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง"

Monday

สวัสดี
วันจันทร์

เตือนใจคน

"การงานไม่คั่งค้างสับสน เป็นมงคลอย่างสูงสุด"

Monday

สวัสดี
วันจันทร์

สวัสดีวันจันทร์ คำคมให้คนรักกัน

"เราทำบุญกับใคร… ให้ลืม ใครทำบุญกับเรา… ให้จำ"

Monday

สวัสดี
วันจันทร์

สีเหลือง สะท้อนถึงความสุข ความสนุกสนาน

สีเหลือง แฝงไว้กับความเป็นเด็ก ไม่หยุดนิ่ง อีกแง่ยังใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อเตือน เพื่อให้ระวัง

Monday

ภาพที่ถูกดาวน์โหลดสูงสุด 7 วันที่ผ่านมา